De Proef- en saldibalans kan geraadpleegd worden vanuit de Boekhouding bol en door vervolgens links in het menu te kiezen voor Proef- en saldibalans. Vanuit dit overzicht kunnen de individuele grootboekrekeningen gecontroleerd worden. Het overzicht is beschikbaar voor gebruikers met de rol "externe accountant" en de backoffice medewerkers van een portaal. 
Dit overzicht kent de zes traditionele kolommen:

 • Openingssaldo Debet
 • Openingsbalans Credit
 • Saldo debetmutaties
 • Saldo creditmutaties
 • Saldo einde periode Debet
 • Saldo einde periode Credit

In de menubalk zijn de volgende keuzeopties voorzien:

 • Keuze periode: hier kies je welke periode je wenst te controleren
 • Keuze voor commercieel of fiscaal
 • Keuze voor een overzicht met of zonder verdere indeling
 • Keuze om rekeningen te tonen / verbergen die een 0,00 eindsaldo vertonen
 • Keuze om eindejaarscorrecties te tonen
 • Keuze om te wisselen van administratie (indien er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt).
 • Keuze om de proef- en saldibalans te exporteren naar Excel

Door te klikken op het rekeningnummer, de rekeningomschrijving, het bedrag in de kolommen debet, credit, saldo D of saldo C, open je de desbetreffende grootboekkaart.